ادامه مطلب ...

پیام شهردار تهران

جناب آقای دکتر حناچی
شهردار تهران و رییس افتخاری جایزه :


شهر، مهمترین زیستگاه بشری در عصر مدرن است. بستر شهر، حد و میزان تمدن یافتگی، مشارکت پذیری، حیات اجتماعی و شکوفایی قابلیتها و استعدادهای شهروندان را نمایان می کند. امروزه که حد و مرزهای جغرافیایی به مدد تکنولوژهای نوین ارتباطی، نقش محدود کننده و بازدارنده ایفا نمی نماید؛ می توان با ارائه و انتقال تجارب جهانی، در امر خطیر اداره شهرها و بهبود کیفی و کمی زندگی شهروندان، شیوه ها و رویکردهای بهتر مدیریت شهری را در سراسر جهان شناسایی نمود. سپس با توجه به هویت بومی، خصوصیات و ویژگی هایی فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی، در شهرهای مختلف جهان به کار گرفت.
شهرداری کلانشهر تهران، پایتخت ایران، از سال 1393، پیشتاز برگزاری رویدادی بین المللی است و از این طریق میزبان و گردآورنده بزرگان و نخبگان علمی و اجرایی مدیریت شهری از سراسر جهان می باشد و محفلی جهت تبادل تجارب برتر شهری فراهم می نماید.
در آذرماه سال جاری، پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران در حالی برگزار خواهد شد، که جهان، سراسر درگیر شیوع ویروس کرونا می باشد. پدیده ای کم سابقه در تاریخ و تجربه چندین ده ساله اخیر جهان که بسیاری از برنامه ها، مناسبات و مراودات ملی و بین المللی را تغییر داده است. این تجربه ناخوشایند جهانی، می تواند درس آموخته های فراوانی، نه فقط برای ساکنان و مدیران شهری فعلی که آموزه هایی برای آیندگان در بر داشته باشد. لذا بر آن شدیم تا تجارب و اقدامات شهرهای جهان در مسیر مبارزه با گسترش ویروس کرونا را در پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران مورد تاکید قرار دهیم تا فرصتی مغتنم برای هم اندیشی مدیران شهری و ثبت یافته های ایشان، در حافظه جهانی فراهم شود و این رویداد گامی باشد در جهت افزایش رفاه و سلامت عمومی شهروندان جهان، از امروز تا نسلهای آتی؛ یکی پس از دیگری.
image