جوایز و گواهینامه ها

فرآیند داوری و ارزیابی پروژه ها و تجارب

در مرحله ی اول، تمامی پروژه های ثبت نام شده در سه گروه شامل کلان شهرها و شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک گروه بندی و توسط هیئت داوران فنی جایزه در محورهای ۷ گانه و با بهره گیری از روش و الگوی ارزیابی ویژه این جایزه، مورد بررسی و داوری قرار گرفته و با محاسبه و رتبه بندی از طریق میانگین نمرات داوران، یک لیست کوتاه شامل حداکثر 3 پروژه یا تجربه شهری (در هر گروه از شهرها یک پروژه یا تجربه شهری) در هر محور(جمعا تا ۲۱ پروژه یا تجربه شهری) انتخاب و معرفی می گردد.

از میان پروژه های راه یافته به مرحله نهایی، در هر محور، از طریق رایزنی واجماع داوران نهایی ، حداکثر یک پروژه یا تجربه برتر مدیریت شهری برگزیده و به عنوان پروژه یا تجربه برتر سال معرفی خواهد شد.

به تمامی پروژه ها و تجارب شرکت کننده در فراخوان، گواهی شرکت در جایزه و به همه ی پروژه های راه یافته به لیست کوتاه(مرحله نهایی)، لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

به برندگان نهایی (حداکثر یک پروژه یا تجربه شهری در هر محور) علاوه بر گواهی شرکت و لوح تقدیر، تندیس "خشت طلایی تهران" از سوی شهردار تهران و رئیس افتخاری جایزه اهدا خواهد شد.

در بخش جانبی جایزه نیز حداکثر به سه اثر برتر منتخب هیات داوران ویژه این بخش، لوح تقدیر و تندیس خشت طلایی تهران اهدا خواهد شد.

وظایف هیات ارزیابان و داوران فنی

 • هیات ارزیابان و داوران فنی شامل صاحبنظران ، کارشناسان و متخصصان ذیربط در هر یک از محورها و نیز معیارهای داوری و ارزیابی می باشد که به تناسب تخصص، سابقه کاری و علاقه مندی خود در قالب محور های فراخوان ساماندهی و گروه بندی می شوند. در مرحله اول هر اثر رسیده به دبیرخانه برای سه دوار متفاوت ارسال خواهد شد. نتیجه ارزیابی در مرحله اول، از طریق میانگین امتیازات کسب شده توسط سه داور منتخب، محاسبه و منظور خواهد شد.
 • الگو، برنامه کاری، روش ها و معیارهای ارزیابی برای بررسی تجارب و پروژه های برتر در دور اول، از طریق رایزنی میان گروه علمی و مشاوران جایزه و هیات داوران فنی و نهایتا با پیشنهاد دبیر کل جایزه و تصویب شورای سیاست گذاری، تعیین و معرفی خواهد شد.
 • هیات داوران و ارزیابان فنی جایزه، مسئولیت استخراج لیست کوتاه شامل هر محور حداکثر تا ۳ پروژه یا تجربه شهری ، بر اساس معیارهای ارزیابی توافق شده و نیز ارسال آنان به هیات داوران نهایی برای انتخاب برندگان نهایی را برعهده دارد.

وظایف ارزیابان و داوران نهایی

 • هیات داوران نهایی متشکل از رئیس داوران فنی و تعداد ۶ نفر از مقامات و متخصصان شهری، ملی و بین المللی می باشند که با دعوت دبیرخانه جایزه تشکیل می شود.
 • هیات داوران نهایی، مسئولیت ارزیابی پروژه ها و تجارب موجود در لیست کوتاه و انتخاب برنده گان نهایی را بر عهده دارند.
 • تصمیم هیات داوران و ارزیابان نهایی، قطعی تلقی شده و هیچگونه اعتراضی نسبت به تصمیم داوران و ارزیابان نهایی در این مرحله پذیرفته نخواهد شد.

معيارهاي ارزيابي پروژه ها

پروژه ها و يا شيوه هاي واجد شرايط با توجه به معيار اصلي ذیل و با وزن برابر ارزيابي ميگردند و هيات داوران براي رسيدن به تصميم خود نيازمند شواهد مستند مي باشند.

 • پايداري: توجه به صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم شهری، تنوع زیستی
 • زیست پذیری: قابلیت سکونت شهر، تجارب شهروندان از کیفیت زندگی در شهر، احساس لذت و رضایت شهروندان از زندگی در شهردسترسی، حس اجتماعی و تعلق نسبت به شهر، حق شهروندان نسبت به شهر، زیرساخت ها، منابع و خدمات مناسب برای زندگی شهروندان، ابزار معیشت، گفتگو و ارزش گذاری متقابل بین شهروندان
 • تاب آوري: پیشگیری، مصون سازی ، مقاومت و ایستادگی هوشمندانه و قدرت سازگاری در برابر تهدیدها، آسیب ها و بحران های طبیعی و انسان ساز
 • نوآوري: ميزان ابتکار عمل، خلاقيت و جديد بودن پروژهها يا تجربه ها
 • اثربخشي: نتایج و دستاوردهای مفید فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی به دست آمده
 • کارایی: به کارگیری و بهره برداری از منابع انسانی، مالی، طبیعی، انرژی، اطلاعات و زمان به شیوه ای کارآمد و اقتصادی
 • تکرارپذيري: قابلیت تعمیم و تکرار پذیری در سایر شهرها با حفظ هویت و اقتضائات بومی و محیطی هر شهر
 • ضرورت و اهميت: اهميت پروژه ها يا تجربيات در مقابله با مشکلات و نگراني هاي واقعی و عمومي شهروندان
 • ارتباط گرایی و جهان اندیشی : توجه به ارتباطات بین المیی و به کارگیری استراتژی اندیشهی جهانی برای بهره برداری از فرصت ها و مصون ماندن از تهدیدها و آسیبهای جهانی شدن
 • درون زایی و هویت مداری: تکیه بر ظرفیت های درونی ، هویت و فرهنگ بومی و محلی شهرها و شهروندان
 • هوشمندی: تولید و به کار گیری هوشمندانه منابع و تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی برای سیاست گذاری، تصمیم گیری ، برنامه ریزی، توسعه و بهره برداری از زیر ساخت ها، ظرفیت ها، فرصت ها، منابع ، انرژی، تسهیلات و خدمات شهری در تمامی نهاد های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهر چارچوب صرفه و صلاح و منافع شهر و شهروندان
 • شفافیت: ایجاد سیستم ها و فرآیند های شفاف و در دسترس در حوزه های مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی، تخصیص منابع، عملیات و نظارت ، ایجاد جریان آزاد اطلاعات در شهر، توجه به حق شهروندان نسبت به شهر، به رسمیت شناختن نقش نظارتی و کنترل اجتماعی شهروندان، نهاد های مردم نهاد و رسانه ها در مدیریت و توسعه شهری
 • مشارکت پذیری: آگه سازی، دانش افزایی و توانمند سازی شهروندان توجه به مسولیت پذیری،ایجاد نوعی احساس همبستگی،درگیرشدن ذهنی و عاطفی و احساس تعلق

مراسم معرفی پروژه ها و تجارب برتر و اهدای جوایز

 • همزمان با 31 اکتبر و روز جهانی شهرها، پروژه ها و تجارب راه یافته به لیست کوتاه (حداکثر تا سه پروژه یا تجربه در هر محور) و نیز پروژه ها یا تجارب برتر نهایی سال (حداکثر یک پروژه یا تجربه در هر محور) از طریق بیانیه هیئت داوران (فنی و نهایی) معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت
 • به تمامی پروژه ها یا تجارب شهری ثبت نام شده در فراخوان، گواهی شرکت داده خواهد شد.
 • به پروژه ها یا تجارب شهری راه یافته به لیست کوتاه ، علاوه بر گواهی شرکت، لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
 • پروژه ها و تجارب برتر نهایی سال علاوه بر دریافت گواهی شرکت و لوح تقدیر، تندیس جایزه را به همراه جوایز ارزنده دیگر از شهردار تهران به عنوان رییس افتخاری جایزه دریافت خواهند نمود.
 • جوایز پروژه های برتر نهایی توسط شهردار تهران (رئیس افتخاری جایزه) و در حضور مقامات داخلی و خارجی مدعو، اهدا خواهد شد.
 • جوایز پروژه ها و یا تجارب برتر به شخص شهردار هر شهر و یا در غیاب وی به نماینده رسمی معرفی شده از سوی ایشان و یا به تناسب به مدیر و یا مجری پروژه یا تجربه (با پیشنهاد شهردار شهر برنده)، اهدا خواهد شد.
 • در مراسم اهدای جوایز پروژه ها و تجارب برتر نهایی، از مدیران و مجریان اصلی هر پروژه یا تجربه منتخب (با معرفی شهردار شهر برنده و حداکثر تا دو نفر) دعوت به عمل خواهد آمد.