دبیرخانه دائمی جایزه

دبیرخانه دائمی

 

دبیرخانه دائمی جایزه جهانی خشت طلایی واقع در مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران آمادگی دادرد تا همکاری های ممکن را با نهادهای داخلی و خارجی در هر زمان انجام دهد. 

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ولی عصر، کوچه دامن افشار، پ 55

شماره تلفن:02196021016 و 02196021077

فکس: 0218888483