En

پیام شهردار تهران
شهر، مهمترین زیستگاه بشری در عصر مدرن است. بستر شهر، حد و میزان تمدن یافتگی، مشارکت پذیری، حیات اجتماعی و .....
1399/7/6
یادداشت رئیس شورای سیاستگذاری جایزه
اگر سال گذشته می‌پرسیدند چه دورنمایی از آینده نزدیک دارید، بی شک وضعیت امروز به ذهن هیچ‌کس خطور نمی‌کرد. سال گذشته ....
1399/7/6
یادداشت دبیر جایزه
تهران نیز قصه‌های شنیدنی برای گفتن دارد. مثل هر کلان‌شهر دیگری که بر بستری از تاریخ و سابقه و در محور میلیون‌ها ....
1399/7/6
بیشتر...