ادامه مطلب ...

نخستین نشست شورای سیاست گذاری

مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به همت معاونت امور بین الملل این مرکز، روز چهارشنبه 9ام خرداد ماه 97 میزبان برگزاری نخستین نشست شورای سیاست گذاری جایزه جهانی خشت طلایی تهران بود. این نشست که با حضور رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، جناب آقای امین عارف نیا، برگزار میگردید به بحث و بررسی پیرامون برگزاری هرچه بهتر دوره چهارم جایزه جهانی خشت طلایی در آبان ماه سال جاری اختصاص یافت. در این نشست کارشناسان، اساتید دانشگاه و مدیران شهری به بحث و بررسی مسائل پیرامونی جایزه پرداختند. قرار است جلسه بعدی این نشست روز یکشنبه 3 ام تیرماه در مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار گردد. 

image