ادامه مطلب ...

1. دکتر عباس تقی زاده، تاب آوری شهری: تعاریف، ابعاد و راهکارها

قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران

موضوع: تاب آوری شهری: تعاریف، ابعاد و راهکارها

 

موضوع سخنان آقای تقی زاده، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران و رییس پنل "تاب آوری شهری: در سال 2008 ميلادي براي اولين بار در تاريخ جمعيت شهر نشين جهان از مرز 50 درصد گذشت. هم اكنون بيش از 3.5 ميليارد نفر در مناطق شهري جهان سكونت دارند. اين در حالي است كه بيش از يك سوم اين جمعيت يعني  بيش از يك ميليارد نفرآن  در مناطق حاشيه اي شهر ها ساكن هستند.

طبق پيش بيني سازمان ملل متحد در صد جمعيت ساكن در شهر ها در سال 2030 (يعني حدود 14سال ديگر ) به 61 در صد رسيده و جمعيت ساكن در متاطق حاشيه اي شهر ها به عدد 2 ميليارد نفر (تقريبا 2 برابر وضعيت كنوني) خواهد رسيد.

ایشان سپس نسبت به تعداد و ميزان تلفات انساني و خسارات اقتصادي ناشي از بحران ها و افزایش روز به روز حوادث، افزايش تراكم جمعيت در مناطق شهري، افزايش سكونتگاه ها و استقرار جمعيت در مناطق پر خطر، افزايش مخاطرات فناورزاد، افزايش ميزان حملات تروريستي اعم از حملات شيميايي ، بيولوژيك، افزايش ميزان جمعيت سالمند در كشور هاي صنعتي، بروزبيماري هاي نوپديد نظير سارس و مسئله جهاني شدن و افزايش مسافرت هاي بين المللي هشدار داد.

 

 

قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در ادامه به ذکر خصوصيات جامعه تاب آور پرداخت. در زیر این خصوصیات را به همراه یک توضیح کوتاه مشاهده می فرمایید.

 

1 مشارکت مردمی: مردم شهر همگام با نهادهايي دولتي و حكومت هاي محلي و بر اساس پتانسيل ها و منابع موجود ، در شناخت مخاطرات ، تصميم گيري و برنامه ريزي براي مديريت بلايا در شهر مشاركت مي كنند.

2 شایستگی و توانایی مدیران: مسئولين و مديران شهري ، شايستگي و توانايي لازم را براي ايجاد شهر نشيني پايدار با مشاركت همه گروه ها دارند.

3 رویکرد پیشگیرانه: در شهر تاب آور از وقوع  بسياري از بلايا پيشگيري شده است ، چرا كه شهروندان در خانه ها و محله هايي با زير ساخت هاي مناسب (آب لوله كشي ، سيستم فاضلاب و ... ) و خدمات مطلوب ( تسهيلات بهداشتي ، مدرسه ايمن ، سيستم جمع آوري پسماند و ... )  زندگي مي كنند.

 

4 ارزیابی خطر: شهر تاب آور مخاطرات خود را مي شناسد و اطلاعات كافي در خصوص مخاطرات ، آسيب پذيري و ظرفيت ها در شهر وجود دارد .

5 برنامه ریزی خطر: شهر تاب آور مخاطرات خود را پيش بيني كرده است ، برنامه مناسب براي حفاظت از مردم ، دارايي ها ، ميراث فرهنگي ، سرمايه اقتصادي داشته و  هم چنين توانايي كاهش خسارات فيزيكي و اجتماعي را دارا مي باشد.

6 تعهد: براي تامين منابع ضروري و ساماندهي قبل ، حين و بعد از بلاياي شهري متعهد مي باشد.

7 بازگشت سریع: نيازهاي پايه خود را براي از سر گيري فعاليت هاي آموزشي ، اقتصادي و اجتماعي به سرعت تامين مي كند.

 

پایان بخش سخنان ایشان توضیحی در باب اصول ده گانه تاب آوری بود.

image