ادامه مطلب ...

گزارش پنل تخصصی شهر هوشمند: 6.دکتر جهانگرد

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان آی تی ایران

دکتر جهانگرد به عنوان آخرین سخنران پنل اول پشت تریبون قراتر گرفت و در ابتدای بحث ضمن تشکر از برگزار کنندگان جلسه با اشاره به اینکه اساتید موضوعات تکنینکی بحث را کاملا پوشش داده اند گفت که از ورود به بحث های تکنیکی خودداری خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان آی تی ایران در ادامه با تاکید بر اینکه تا سال 2030 60 تا 70 درصد مردم جهان در شهرها ساکن خواهند بود ابراز داشت: امروزه و طبق آخرین آمار 73 درصد مردم ایران ساکن شهرها و کمتر از 27 درصد آنان روستایی هستند. او همچنین در ادامه گفت: این آمار نشان می دهد که ما در 30 سال گذشته شاهد 30 درصد تغییر در جمعیت ساکن شهر و روستا در کشور بوده ایم، ایران هم اکنون با حدود 1100 شهر و 8 کلانشهر با جمعیت بالاتر از یک میلیون نفر باید برای مشکلات آتی ناشی از تمرکز جمعیت در کشور برنامه ریزی صحیح داشته باشد.

دکتر جهانگرد ادامه داد: شهر هوشمند باید محیطی باشد که شهروندان بتوانند تمام امور خود را در آن با صرف حداقل زمان، انرژی و هزینه به انجام برسانند.

او در ادامه با بررسی تفاوت شهرهای هوشمند در کشورهای مختلف دنیا گفت: ما امروز در تهران علی رغم پیشرفت هایی که در حوزه های مختلف داشته ایم اما همچنان در حوزه حمل و نقل شهری مشکل داریم، 30 میلیون تراکم ترافیک تهران است که امروزه نیمی از آن به صورت عمومی اجرا می شود.

او در ادامه سخنان خود با بررسی وضعیت ترافیک شهر مشهد، این شهر را در رتبه اول تصادف شهری و کشتار شهروندان دانست، علت این امر از نگاه دکتر جهانگرد طراحی غلط ترافیک شهری بود که همه شهروندان را مجبور میکرد از وسط شهر عبور کنند.

ارائه گزارش کوتاهی از پیشرفت پروژه open data پایان بخش سخنان ایشان بود.

 

image