بخش های جانبی

بخش های جانبی جایزه :

نمایشگاه جانبی پروژه ها و تجاب برتر شهری

همزمان با برگزاری مراسم اهدای جوایز ، فضایی برای عرصه ماکت ها، مستندات، فیلم ها و عکس های پروژه ها و یا تجربه های برتر شهری راه یافته به لیست کوتاه نهایی هیات داوران، در اختیار شهرهای شرکت کننده قرار خواهد گرفت.

جشنواره "فرآیند های برتر مدیریت شهری جهان" : سفیران شهر امید

شهرهای پیشرفته جهان با ترکیب مبانی تئوریک ، تجربه و پژوهش، مسیرها و فرآیند های دقیق و موثری را برای رویارویی با مشکلات و چالش های مدیریت و توسعه شهری، کشف و به کار گرفته اند که در نهایت منجر به ارتقای زیر ساخت ها، تسهیلات، خدمات و زیست پذیری شهرها و نیز بهبود بهره وری سازمان های محلی و تحقق حکمروایی شایسته شهری در آن ها شده است.
در حالیکه در اکثر شهرهای جهان در حال توسعه، بدون توجه و تدقیق کافی در فرآیندها، مدیران به دنبال دستیابی به نتایج و دستاوردهای آنی، فوری و کوتاه مدت اند. تحت چنین شرایطی، فرآیند های استاندارد قابل اتکایی در مدیریت و توسعه شهری، تدوین و تثبیت نمی شود و به شدت تحت تاثیر سلایق و رویکرد های مدیریتی، دچار تغییر می گردد.
این جشنواره در پی آن است که از ظرفیت ها، توانمندی ها، مهارت ها، ارتباطات، تجارب، ایده ها و پیشنهاد های ایرانیان مقیم خارج از کشور برای مستند سازی و معرفی فرآیند های برتر مدیریت شهری در حوزه های مختلف مانند شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و... بهره برداری نمایند.
بدین منظور از تمامی ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه شهرهای مهم و پیشرفته جهان دعوت به عمل می آورد مشاهدات و مستندات خود را در قالب عکس، گزارش، فیلم کوتاه مستند ، اسناد و مدارک و... که نشان دهنده یک فرآیند برتر در حوزه های مختلف شهر و مدیریت شهری باشد را در قالب یکی از محور های هفت گانه این فراخوان، از طریق ایمیل، سایت، شبکه های اجتماعی و یا آدرس پستی به دبیرخانه جایزه جهانی خشت طلایی تهران ارسال نمایند.
آثار رسیده توسط هیات داوران ویژه این بخش، ارزیابی و از صاحبان آثار برتر به شکل ویژ ه ای ، تقدیر به عمل خواهد آمد.