تاریخ های مهم

فرآیند ثبت پروژهها و تجارب شهری

 • پروژه ها و تجربیات ارسالی برای خشت طلایی باید مطابق با الزامات تعیین شده در دستورالعمل جایزه باشد. پروژه ها و تجارب شهرهای شرکت کننده در فراخوان بر اساس جمعیت در سه گروه ثبت و داوری خواهند شد:
  • کلان شهر ها و شهرهای بزرگ با بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
  • شهرهای متوسط با جمعیت بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر
  • شهرهای کوچک کمتر از ۱۵۰ هزار نفر
 • شهرهای شرکت کننده میبایست فرد مسئولی را برای ارزیابی صحت و اعتبار آثار ارسالی به دبیرخانهی جایزه معرفی نماید.
 • شهرهای شرکت کننده میبایست نهایتا تا ۲ اکتبر، با دانلود فرم ثبت نام، تکمیل آن، و ارسال آن به ایمیل دبیرخانه فرآیند ثبت نام را تکمیل نمایند.
 • پروژه ها و تجاربی در جایزه خشت طلایی تهران شرکت داده خواهند شد که اطلاعات مربوط به آن ها در قالب فرم های مخصوص (قابل دانلود از سایت جایزه ) و یا از طریق سایت جایزه ثبت ویا به وسیله پست، ایمیل و یا نمابر به دبیرخانه رسیده باشد.
 • اطلاعات ارسالی مربوط به پروژه ها و تجارب میبایست با فونت B Nazanin و با اندازهی ۱۴ باشد. البته شرکت کنندگان میتوانند به صورت اختیاری یک رونوشت به انگلیسی نیز ارسال نمایند. این امر ما را در بازتاب جهانی فعالیت های آنان و ارزیابی داوران بین المللی یاری میکند.
 • به علاوه شهرهای شرکت کننده می توانند اطلاعات کامل پروژهها و تجارب ثبت نام شده را در قالب لوح های فشرده(DVD) حاوی مقالات، گزارش ها، عکسها، فیلمها، نقشهها، مستندات و دیگر اقلام معرفی و تبلیغی پروژه را به دبیرخانه ارسال یا تحویل نمایند.
 • تمامی اطلاعات و مستنداتی که برای موضوعات ارسالی به دبیرخانه تسلیم میگردد، غیرقابل بازگشت میباشد.
 • دبیرخانهی جایزه در راستای ترویج و آموزش در حوزهی مدیریت شهری، حق انتشار عمومی پروژهها و تجربیاتی که در این جایزه شرکت میکنند را دارد.

پذیرش قوانین و مقررات

 • خشت طلایی تهران توسط شهرداری تهران و با حمایت و مشارکت شرکای اصلی شامل برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد(UN-HABITAT) ، انجمن جهانی کلانشهرها (Metropolis) و جامعه جهانی برنامه ریزان شهری و منطقه ای (ISOCARP) و دیگر شرکا و حمایت کنندگان علمی و معنوی داخلی و خارجی معتبر سازماندهی شده و شهر تهران فراهم کننده کمک های مالی این جایزه می باشد.
 • ثبت نام و ارسال پروژه ها و تجارب شهری و شرکت در فراخوان جایزه جهانی خشت طلایی تهران بدین معنی است که شرکت کنندگان به طور کامل قوانین و روش جایزه را پذیرفته اند.