پیام شهردار تهران

پیام شهردار تهران و رییس افتخاری جایزه

جهان امروز در حال عبور از یک مرحله تاریخی بسیار مهمی است. مجموعه تحولات شهرنشینی، به پیدایش شهرهای متراکم از جمعیت و کالبد، منجرشده است. بیشترین رشد شهرنشینی در دهه های آینده، به کشورهای در حال توسعه مربوط می شود. این دگرگونی عظیم هم فرصت است و هم تهدید بسیار جدی.

انبوهی از چالش ها و مشکلات نظیر تدارک خدمات ضروری، بهداشت و آموزش، رفاه و سلامتی برای جمعیت شهری، امرتوسعه پایدار را به تدبیری جدید فرا می خواند. این چالش ها به همراه مساله جهانی تغییرات آب و هوایی، دولت های محلی را با حساسیت های ویژه روبرو ساخته است . در سال های آینده ظهور و بروز نیروهای جدید اجتماعی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه، تمرکز زدایی و مردم سالاری را به اشکال مختلفی مورد آزمون قرار خواهد داد. به طوری که در کنار شهری شدن مجدد سکونتگاههای انسانی، حکمرانی و دولت های محلی اهمیت بیشتری خواهند یافت.

شهرهای امروز به درستی به نقش موثر ارتباطات و دیپلماسی شهری، تعامل و تبادل فرهنگی و انتقال دوسویه اطلاعات و تجربیات در توسعه مدیریت شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پی برده و در تلاش است با بهره گیری و به اشتراک گذاری تجارب مفید، مسیر خود به سمت کامیابی و شکوفایی شهری را با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر طی کنند. در این میان جوامع و شهرهای در حال توسعه، نیاز بیشتری به این گونه تعامل ها و تبادل ها دارند.

جهان ما نیازمند نهادها و ساختارهایی است تا تجارب مفید و ارزشمند و نیز نیازهای جوامع بشری را در سطوح مختلف طبقه بندی کرده و به فراخور فضاهای زیست انسانی تدارک مناسبی ببیند. دولت محلی یکی از این نهادهاست. چنین نهادی بیانگر حقوق و قابلیت نهادهای محلی در تنظیم و مدیریت بخش قابل توجهی از امور عمومی، در چارچوب قوانین ملی، همراه با مسئولیت پذیری و در جهت منافع شهروندان است. با چنین رویکردی، نیاز شهروندان در حوزه سرزمینی از درجه اهمیت بالایی برخوردار می شود. تردیدی نیست که ایفای مسئولیت مشترک همه ما که همانا چیزی به جز تدارک و تجهیز هوشمندانه برای تامین خواسته ها و دغدغه های شهروندانمان است، بیش از هر زمان دیگری به تبادل اطلاعات، رویکردها، اندیشه ها و تجارب بستگی دارد.

تاکید من به تبادل نظر پیرامون آمادگی دولت های محلی برای پیشگیری و مقابله با بحران های احتمالی ناشی از مخاطرات محیطی و انسانی است. بهره گیری متقابل تهران و دیگر شهرهای جهان از تجارب ارزشمند یکدیگر می تواند مبنای بحث کارشناسی ارزشمندی میان صاحب نظران داخلی و خارجی باشد. بهره گیری از تجارب سودمند جوامع و تمدن ها و نیز رهیافت های جدید به خوبی نشان می دهد که دولت های محلی به مشارکت معنی دار مردم در همه ابعاد توسعه محلی نیاز دارند و ما نیز در مدیریت شهری تهران بر این باوریم که دریافت سنتی از مشارکت قادر نخواهد بود چالش های فرارو را فرو نشاند. پس تلاش خواهیم کرد تا با افزایش معنی دار حضور آگاهانه مردم در فرآیند امور شهری، حتی در پائین ترین سطوح مدیریت، مشارکت را نهادینه کنیم. مشارکت در سه حوزه سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت باید به خواست عمومی تبدیل شود تا از این طریق شهروندان مزایای توسعه از پائین را عینیت یافته تلقی کنند.

شهر آینده با برخورداری از ویژگی هایی چون شهر مشارکتی، شهر خلاق، شهر فرهنگ، شهر پویا، شهر فشرده، شهر سبز، شهر مسئولیت پذیر و شهری در تعامل با محیط بین المللی، می تواند با رقابت پذیر شدن، تبلور فضایی یابد. شهر آینده در مقیاس عملکردی شهری تعاملی با رویکرد مثبت به تحولات جهانی است که در درون خود پیشرفت را با عدالت درمی آمیزد تا توسعه پایدار و همه جانبه محقق شود. شهر آینده با رویکرد معنوی فرهنگ محور، ارزش های فرهنگ بومی را می ستاید و حفظ و توسعه باورهای فرهنگی ساکنان شهر بالندگی و فرهیختگی را در لایه های اجتماعی نهادینه تر می کند.

تهران، آینده خود را با تعامل مثبت، سازنده و اثربخش با دیگر شهرهای جهان تعریف می کند و معتقداست بهترین شیوه برای موفقیت و کاهش چالش ها، همکاری های منطقه ای و بین المللی است. از این رو توسعه این گونه همکاری ها در دستور کار ماست. در این زمینه طراحی "جایزه جهانی خشت طلایی” به عنوان جایزه جهان- محلی تهران، یک راهکار قدرتمندی برای تبادل اطلاعات و دانش و ایجاد و گسترش شبکه همکاری های فنی برای توسعه زیر ساخت ها و ارتقای زیست پذیری شهرهایمان است.

در اینجا من به عنوان شهردار و به نمایندگی از شهروندان و مدیریت شهری تهران، از تمامی شهرها و سازمان ها، نهادها و شرکت های محلی، ملی و بین المللی فعال در حوزه برنامه ریزی، توسعه و مدیریت شهری و حمکرانی محلی دعوت می کنم با مشارکت فعالانه در فراخوان "جایزه جهانی خشت طلایی" ، نقش موثری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تقویت شبکه همکاری مورد نظر ایفا نمایند.

بی صبرانه در انتظار ملاقات و گفت و شنود با شما در چهارمین مراسم اهدای “خشت طلایی” جایزه جهانی تهران برای پروژه های برتر شهری در 31 اکتبر 2018 در تهران هستم.

سید محمد علی افشانی
شهردار تهران