فراخوانبه اگاهی عموم شهرداران، روسا و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و مدیران محترم شهری سراسر کشور می رساند:
پیرو برگزاری سه دوره "جایزه جهانی خشت طلایی تهران" طی سال های 1393 ،1394 و 1395،  چهارمین دوره این جایزه جهانی در تاریخ 9 آبان ماه سال جاری مصادف با 31 اکتبر 2018 و "روز جهانی شهرها" به همت مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران و با مشارکت و همکاری نهادها، سازمان های علمی و اجرایی تخصصی داخلی و بین المللی فعال در حوزه مدیریت شهری، در تهران برگزار خواهد شد.
این جایزه با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توسعه دامنه ارتباطات و تعاملات بین المللی، و بهبود توانمندی ها در زمینه گسترش زیرساخت های شهری و نیز معرفی و بهره برداری مطلوب از تجارب و پروژه های برتر شهرهای کشورمان و دیگر شهرهای جهان، برگزار می شود و انتظار میرود منجر به تبادل موثر اطلاعات و دانش فنی و مشارکت در اجرای پروژه های مهم شهری گردد.
در این راستا عموم شهرداران، روسا  و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و مدیران محترم شهری دعوت می نماید پروژه ها و تجارب برتر حوزه مدیریت شهری خود را بر اساس معیارها و شاخص های مشروحه در سایت جایزه و نیز در قالب فرم های فراخوان که از طریق سایت قابل دریافت میباشد، به دبیرخانه جایزه (مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران) معرفی و ارسال نمایند. 
جهت ثبت نام قطعی پروژه ها و تجارب مورد نظر برای این دوره از جایزه، لازم است فرم ثبت نام مربوط به معرفی و ثبت مشخصات پروژه ها و تجارب از سایت جایزه به نشانی www.tehrangoldenadobe.com   دانلود شود، و پس از تکمیل به همراه مستندات لازم (عکس، فیلم، نقشه و ...) به آدرس ایمیل Tehrangoldenadobe@tehran.ir  و یا آدرس پستی دبیرخانه ارسال گردد.   
خاطرنشان می سازد ضمن اهدای گواهینامه شرکت در جایزه به تمامی پروژه ها و تجارب ثبت و معرفی شده به دبیرخانه، به آن دسته از پروژه ها و تجاربی که بر اساس نظرات هیات داوران موفق به راهیابی به مرحله نهایی جایزه شوند، لوح تقدیر و به پروژه های نهایی برتردر هر یک از محورهای فراخوان، لوح تقدیر، تندیس خشت طلایی تهران و جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.
در همین ارتباط آقای مهدی پیری رییس دبیرخانه جایزه جهانی خشت طلایی تهران با شماره ثابت 02196021016 و شماره همراه 09127333037 و آقای عبداله اکرامیان کارشناس دبیرخانه با شماره ثابت 02196021077 و شماره همراه 09163717973 برای هرگونه هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر، معرفی میگردد.

گشتاسب مظفری

معاون روابط و همکاری های بین الملل و دبیر کل جایزه