En
نشست های تخصصی
امروزه عمدتا شهر ها و جوامع سکونتگاهی در مکان هایی ایجاد و یا بنا شده اند که
فرآیند ثبت نام
پروژه ها و تجربیات ارسالی برای خشت طلایی تهران باید مطابق با الزامات
فرآیند انتخاب و داوری
پروژه ها و یا شیوه های واجد شرایط با توجه به معیار های نه گانه زیر با
روش اهدای جایزه
پروژه هایی در جایزه خشت طلایی شرکت داده خواهند شد که در قالب فرم
ساختار جایزه
یک طرح جامع، علمی و غیر انتفاعی است که که به طور تخصصی در زمینه
محور های جایزه
خشت طلایی ، جایزه جهانی تهران برای مدیریت شهری متمرکز بر
نخستین نشست شورای سیاست گذاری

نخستین نشست اعضای شورای سیاست گذاری جایزه جهانی خشت طلایی تهران برای بررسی برگزاری دوره ی چهارم این جایزه در مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار گردید.

1397/3/30
«روز جهانی شهرها» در تهران برگزار شد.

مراسم روزجهانی شهرها با حضور مدیران عالی شهرداری، سفرای کشورهای مختلف، اصحاب رسانه، اساتید دانشگاه و علاقه مندان این حوزه در باغ کتاب تهران برگزار شد. 

1396/8/20
مقاله: شهری شدن هوشمند- پنج رکن اساسی
مدل شهری شدن در طول دو دهه گذشته از دو فاکتور هوشمندی و پایداری به دور بوده است...
1396/2/9
3.دهاندت فرانک جین، دوران، سال، ماه و روزهای شهری

سومین سخنران نشست تخصصی تاب آوری شهری

1396/1/29
1.	دکتر عباس تقی زاده،
تاب آوری شهری: تعاریف، ابعاد و راهکارها

اولین سخنران نشست تخصصی دوم، تاب آوری شهری

1395/11/17
گزارش پنل تخصصی شهر هوشمند: 6.دکتر جهانگرد
دکتر جهانگرد به عنوان آخرین سخنران پنل اول پشت تریبون قراتر گرفت و ...
1395/11/10

همکاران جایزه